Gương hai chiều

“Gương hai chiều" lấy cảm hứng từ chương trình “Rubik Hạnh Phúc” rất thành công tại Trung Quốc (hơn 90 tập phát sóng hàng ngày trên kênh truyền hình Đông Phương Trung Quốc) - Là nơi người với người dung hoà cái tôi cá nhân để cùng ngồi lại cho nhau cơ hội giải bày cũng như cho bản thân có cơ hội để tiếp tục tin vào cuộc sống tươi đẹp.

Đánh giá Gương hai chiều

10/10 dựa trên 2 đánh giá.

Video vừa mới tải lên

Gương Hai Chiều | Tập 18

Gương Hai Chiều | Tập 18

của Gương hai chiều 452 lượt xem lúc 05-12-2017