Hài Hữu Lộc

Video clip hài của nhóm hài Hữu Lộc và Sân Khấu Kịch Nụ Cười Mới

Đánh giá Hài Hữu Lộc

10/10 dựa trên 2 đánh giá.

Video vừa mới tải lên

Ông Địa

Ông Địa

của Hài Hữu Lộc 381 lượt xem lúc 04-06-2017