Mặt Trời Bé Con

Mặt Trời Bé Con - Little Big Shots Việt Nam là chương trình rất thành công tại Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới. Mặt Trời Bé Con - Little Big Shots Việt Nam không mang tính thi thố, các em bé từ 3-13 tuổi với tài năng và sự dễ thương sẽ xuất hiện trong mỗi số như những mặt trời bé con làm ngạc nhiên khán giả. Dưới sự dẫn dắt của nhà báo Lại Văn Sâm, Mặt Trời Bé Con - Little Big Shots Việt Nam đang được khán giả rất mong đợi.

Đánh giá Mặt Trời Bé Con

10/10 dựa trên 1 đánh giá.

Video vừa mới tải lên

Mặt Trời Bé Con Tập 9[2]

Mặt Trời Bé Con Tập 9[2]

của Mặt Trời Bé Con 40 lượt xem lúc 21-08-2018